Av barn, fyllon och dårar får man höra sanningen.

From children, drunkards and madmen you get to hear the truth.